Name

Michał Machczyński

About

Doświadczenie zawodowe

Daty 04/2011 - 05/2011
Zawód lub zajmowane stanowisko web designer
Podstawowy zakres prac i obowiązków Storzenie i zarządzanie witryną internetową firmy Kredus: http://kredus.pl/
Nazwa i adres pracodawcy Kredus
Typ działalności lub sektor Design and Web Development
Daty 09/2010 - 03/2011
Zawód lub zajmowane stanowisko grafik, web designer
Podstawowy zakres prac i obowiązków Storzenie i zarządzanie witryną internetową firmy
Projektowanie architektoniczne i wnętrz – Katarzyna Wrońska: http://architekt-kwronska.pl/
Nazwa i adres pracodawcy Projektowanie architektoniczne i wnętrz – Katarzyna Wrońska
Typ działalności lub sektor Design and Web Development

Wykształcenie i odbyte szkolenia

Nazwa / tytuł uzyskanych kwalifikacji Inżynier
Podstawowe dziedziny kształcenia / nabyte umiejętności zawodowe Specjalność: Inżynieria Komputerowa
Nazwa i typ instytucji edukacyjnej / szkoleniowej Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej
Poziom w klasyfikacji krajowej lub międzynarodowej Student ostatniego roku studiów inżynierskich

Umiejętności i kompetencje

Język(i) ojczysty(e) polski

Inne języki angielski - b.dobry, rosyjski - sredni

Umiejętności kompetencje społeczne Komunikatywność, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, chęć niesienia pomocy innym

Umiejętności i kompetencje organizacyjne Udział w międzynarodowym konkursie zarządzania i marketingu Global Management Challenge – lider zespołu

Umiejętności i kompetencje techniczne Student studiów inżynierskich kierunku elektronika, serwisowanie komputerów i telefonów

Umiejętności i kompetencje w zakresie obsługi komputera OS-y: Windows, Linux; znajomość programów: MS Office, Adobe Photoshop, pakiet Corel, 3Ds Max, Matlab, Adobe Flash, Microwave Office

Umiejętności i kompetencje artystyczne Udział w międzynarodowym konkursie plastycznym – praca na wystawie w Dover, Tasmania, Australia; tworzenie grafiki na strony web

Prawo jazdy Kat. B

Specialties

  • web designing

Skills

  • Joomla
  • CSS
  • Flash
  • Photoshop
  • Corel Draw
  • 3ds Max
  • Sketch up